Õnne valem: Täiskuuteenistus© 02.06 kl 19.19

Sellel Kuutempli (distants)teenistustel vabaneb jätkuvalt eluenergia, mis on kinni jäänud teadvuse kristallvõresse kui suguvõsa liinipidi pärandatav "karma".  
Vabanev sugupuu(karma) energia tervendab hinge ja südamehaavu, haigusi ja suhteid, seisundeid ja olukordi just Sulle vajalikul olemuslikult õiglasel moel. 
Suguvõsa haigustest ja piirangutest vabaneva eluenergia ja mälestuste lõimimine igapäevaellu nõuab empaatiat, armastust  ja hoolivat tähelepanu. Sul on võimalik ennast teadlikult aidata. Nii kujuneb Sinu õnne valem: 
Kuu kulgeb Vähi tähtkujus kuni 13.09. Vähk aitab luua hoolivuse, armastuse ja empaatia vibratsiooni, vabastades ennast hirmu, süü, häbi, viha jm kütkest. Need madalad toonid on tekkinud aegu tagasi ning saatnud meid elust ellu. Need toonid on suunanud meid vanemateni, kelle valisime koos pärilike  haiguste ning "karmapiirangutega". Kas esivanemad on andnud meile ka tarkusi oma õnne valemi loomiseks? Kui suudame päranduse madalate toonide hingematva vibratsiooni allikad leida, vabastada, siis JAH. Selleks võtame vastu oma olemuse algse mustri ning kohandame olemasoleva seisundi selle järgi. Selle läbi vabastame ennast alateadlikest madalseisunditest, tervendame südamehaavad, taastame eluenergia tuues tagasi hingeosad, käivitame keharakkude tervenemise.

Tunnetades enda olemisse taastumise ja selle kehtestamise valemeid, suudame teadvustada seda, mis teeb meid õnnelikuks; mida me vajame igas hetkes, et püsida vähemalt neutraalse rahu seisundis. Et jõuda rõõmu ja armastuse seisundini. Ja kui valime, siis sellest edasi.

Seetõttu on teenistusel osaledes oluline püsida meditatiivses seisundis. Teenistus algab iga olemuse (terve vaimu mustri) laadimisega kättesaadavaks sellisel moel, et saab vabastada, aktiveerida keerised, taastada õige mustri järgi. Nii virgub vaim ja terveneb keha. Muutub keskkond. See tähendab osalejale valida igas hetkes mõtted, sõnad ja tegevused, mis pakuvad rõõmu ja rahulikku meelt.  Valmisolek loobuda vanast ning kaasa minna õigluse avaldumisele, seda nii suhetes kui situatsioonides, määrab teenistuste mahu ja isikliku edu.*

Olles osalemas juuni Täiskuuteenistuses©, visanda 7 valemit oma isiklikust 21-st õnne valemist. Kui suudad, sõnasta kohe 21, või tee seda edaspidi, omaette või teenistuste käigus.
Jagage neid minuga (magissa.g@hot.ee) või avalikult kommentaarides.

       
Täiskuuteenistusest osalemise saab kinnitada panusega 12€ Südamekontole**. Kohtade puhastamine on tasuta. Teenistus toimib lähedastele salakingitusena. 
Osalejate ja kohtade andmed e-postile magissa.g@hot.ee või     
Email again:
Teenistus algab osaleja jaoks panuse teostamisega sõltumata pangast ja laekumisest.  
Soovid kogeda teenistust anonüümselt? Kinnita osalussoov sularahas, kasutades Omniva võimalusi***.

* Eelmine, Noorkuuteenistus 25.05 (eelmiste elude tasanditelt) algas juba eelneval neljapäeval ettevalmistustega. Iga osaleja tundis seda omamoodi.  Põhiteenistus algas oli 12 tundi peale kuufaasi vahetumist ja kestis neli tundi. 
Teenistus oli märtsis alanud uue energiatasemega harjumise jätkuks. Teenistuse aluses tuli (vabanemiste korraldamiseks) uut infot biohologrammidesse - esoteerilises keeles öelduna osalejate vaimu virgutati, et selle järgi saaks toimuda taastumine ja kohanemine oma tegelike olemuslike vajadustega kuni igapäevahetkedeni välja. 
Noorkuuteenistuse 25.05 uus info juhtis seekord alateadvusesse, kus HIRM ja SÜÜ vabanes, mis käivitab tervenemisi nii keha kui suhete tasandil.  
Vaimse lülisamba tasandilt eemaldus teiste elude vanu jääkenergiaid ja vabanes takistavaid köidikuid. Need tekitasid raskemeelsust ja närvilist olekut. Nende eemaldamisel tekkinud vaba energia toimib PEENTASANDITE AKTIVEERUNUD KEERISTENA, JA SEE VABA ENERGIA JÄÄB TEIE KÄSUTUSSE ENDA OLEMUSE VAJADUSTE TUNNETAMISEKS JA KEHTESTAMISEKS. 
Olge valmis muutma oma väärtushinnanguid. 
Eeloleva Täiskuuteenistuse02.06 kontekstis tähendab see ka, et vaadake üle oma suhted sugulastega ja hõimlastega ( ka need, kellega aastaid ja aastakümneid pole suhelnud). Tõesti, tõesti, nii mõnigi suhe on "aja ära elanud" ja toimib kui raske meesenergia veskikivi uues hapras naisenergia sageduse voogudes. Lihtne on nendest vabaneda, kui tänada kogemuste eest nii ennast kui neid ning teha otsus minna edasi. 
Tõeline siiras tänu tekib edaspidi igapäevahetkedes, kui märkate igas hetkes eostumas imesid. 
Teiseks. Meenutagem, et meie mõte on üha mõjuvam, mida enam me keskendume oma olemuslikele vajadustele. Meie algne olemus ei ole DNA ja geenid, vaid algne vaim(struktuur), mille info on biohologrammis. Biohologramm täieneb iga teenistuse käigus Maa sfääridest tuleva infoga. Meile meenub järjest selgemini, kes me tegelikult oleme. Meie DNA-d, sh geene on elude jooksul muudetud, nendega on eksperimente tehtud. On aeg, ja ka võimalus, oma tegelik olemus taas ka DNAs väljendada. Eelolevaks Täiskuuteenistuseks valmistudes keskenduge sellele, millist geeni te tehate endal korrigeerida - tantsu-, kaalu-, kunsti-, keele-, juhi-, spordi-, mingi seisundi vms geeni.
Sina  ise, ja ainult Sina ise  tead kõige paremini oma vajaduste nüansse. See info on vaid teile kättesaadav, KUI TE SEDA SOOVITE JA VALITE. Alguses tundub see keeruline, isegi võimatu. Sest läbi elude on meile "teed näidanud" need, kes on teostanud ka DNA eksperimenteˇ. Kuid kui teete valiku ise oma elu määrata, siis saate selle imelise tunnetuse peagi oma ellu. Kõik vajalik on enda olemusenergias - siruta käsi ja nopi.

Kokkuvõtlikult: Nookuuteenistuse ajal vabanes teadvuse kristallvõre jätkuvalt eelmiste elude karmast, käivitades hingeosade naasmise.  Vabanenud (karma)energia tervendab hinge, haigusi, seisundeid, suhteid ja olukordi olemuslikult õiglasel moel. 
Aidake sellele teadlikult kaasa. Hingeosistega kaasa tulevate elude energia, -teadmiste ja -mälestuste lõimimine igapäevaellu nõuab mõistmist ja hoolivat tähelepanu.

ˇ On tekkinud mitmeid takistusi uue hapra naisenergia sagedusega kohanemisel. Tegemist on vanade õpetuste järgimisega ja iganenud taotluste kordamisega.  Seetõttu on vaja teha inventuur oma raamaturiiulites, et eemaldada ankruna mõjuvad õpetused kui mürk oma kodadest. See kehtib nendele teenistusest osalejatele, kes on otsustanud turvaline, kui kurnav vana lõplikult maha jätta, et "kõrgelt lennata ja avamerel julgelt seilata".  Tiivad kannavad küll, ja ankru saab üles hiivata.  Kui soovite nimekirja nendest autoritest, kelle õpetused ankurdavad, ja abi taotluste ning palvete korrigeerimisel, siis olen teenistuste käigus viiteid andmas.  Küsige.


**Südamerahu konto        
SEB  pank 
 

SWIFT kood (BIC): EEUHEE2X

Selgitus: Südamerahu19.19

Ühe maksega võib edastada mitme osaleja panuse.

*** Anonüümse (sularahaga) osaluse puhul edasta panus Kadaka Selveri Smartposti või Omniva kappi. Ümbrikule Saaja: Magissa Ternel, tel 5255658.

Hea teada:                                                                                                                                                              Alates maikuust 2015 on teenistuse osaluspanus 12€; Kuutsükli (4 teenistust) panus 42€ ja kolme Kuutsükli osalus 120€. Viimasega kaasneb tasuta individuaalseanss kestvusega 80 min.

Kohtume Kuutempli kristallsäras!

Magissa

Selgituseks: nagu Kuul on neli faasi, nii ka Noorkuuteenistus on üks neljast teenistusest teenistuste tsüklis. Tervikliku tsükli moodustavad neli teenistust:                                                                                           1. noorkuuteenistus: põhiteema eelmised elud,                                                                                                   2. täiskuuteenistus: põhiteema geneetiline kood, suguvõsa haigused ja piirangud,                                            3. vanakuuteenistus: põhiteema ürgsed piirangud, "surnud hinged", poltergeistid jms.,                                      4. kuuloometeenistus: põhiteema energiavampiirlus.                                                                                      Terves tsüklis osalemise  (neljas nimetatud teenistuses) tagab panus 42€.  

Kui soovite muuta põhjalikult oma tervise- ja elukeskkonda, on soovitav panustada 120€ kolme kuu ehk 3 tsükli teenistustesse. Sellisel viisil 12 teenistusel osalemisega kaasneb tasuta individuaalkonsultatsioon.    Selle käigus saab lõplikult analüüsitud ja kujundatud teile ainuomaste kurnavate seisundite muutmise uuteks võimalusteks. 

Eelmine
Noorkuuteenistus© eelmiste elude tasandilt
Järgmine
Vaimse hierarhia taastamine Vanakuuteenistusel©

Kommentaarid

 • MAGISSALT  •  3. juuni 2015
  02.06 täiskuuteenistus algas teistmoodi kui tavaliselt. Tuletan meelde, et teenistused toimuvad vastavalt osalejate taotlustele ja valmisolekule. Tavaliselt algab teenistus osalejate olemusenergia info kandmisega Maa sfääridest nende biohologrammi, mis on füüsilise kehastuse mudel, ja vaimse olemuse koopia. Aegade jooksul on see info lekkinud - teda on vägisi võetud ja ära antud, manipuleeritud ja kustutatud. Nüüd on see taas kättesaadav Maa Amenti väljadest, et taastada oma täiesti algne terve olemus, ja väljendada seda igapäevases hetkes sellisel moel, et oleks õnn, rõõm, rahu ja küllus. Ei midagi kättesaamatut.

  Seekord oli teenistuse alguse hetkel kl 19.19 selline seis, et osadel oli info biohologrammis, kuid materiaalse tasandiga lõimumata - st igapäevaelu muutusteks ja tervendamiseks polnud see veel kasutust leidnud. Eeldan, et takistuseks on olnud siiski vanad, uuele energiamustrile sobimatud tehnikad ja palved. Need ankurdavad vana aja mustrisse ning pärsivad vabastavaid muutusi.
  Toimus info lõimumine kättesaadavaks. Igaüks tundis/tunneb edaspidi seda omamoodi, vastavalt valmisolekule ja kahjustustele. Võimalik, et keha tasandi seisunditene, või meeleseisunditena, või suhte/situatsioonipingetes, või lihtsalt unenäo, sisekaemusena. Õppige lugema oma keha sõnumeid - jälgige, kuidas keha reageerib sobuvatele, kuidas ebasobivatele olukordadele, ning usaldage seda kõhklematult ja võtke valikute/otsuste juhisteks.

  Teine asi, mis täiskuu järgsetel tundidel toimus, oli hingeosade tagasitoomine. Selleks läksin seekord ise neile järele, ei piisanud mõttega koju tagasi juhtimisest. Hingeosade tagasituleku momentidega kaasneb alati teadvuse muutunud seisund, mis on tajutav kui vastuandamatu unevajadus. Hingeosad toovad kaasa mälestusi nendest sündmustest, kus nad on võetud/antud, ning see ei pruugi alati olla meeldiv. Enamgi veel, naasvad hingeosakesed isegi ei jää südamekeskuse külge, et lõplikult intergreeruda. Seekord oli sellega tegemist, ja lõpuks siiski avardusid südamekeskused ning elujõud on taastumas. Tekib selgus, vajadus ennast jõuliselt väljendada ja kehtestada.

  Tuletan veelkord meelde: olge hoolikad, valides taotlusi, palveid, tehnikaid ja praktikaid praeguses ajas, osaledes Kuuteenistustes.

  Neile, kellel on kaaluprobleemid, annan täpsemad juhised individuaalselt meilina.

  Täiskuuteenistus jätkub osalejatele sobival ajal biohologrammi taastamisega.

  Magissa

  03.06 kl 1.56 am.
 • MAGISSALT  •  6. juuni 2015
  Lõpetuseks:

  Kuna vaimse olemusinfo lõimumine füüsiliste tasanditega ning ka naasvate hingeosadega ülestõusnud lahendamata asjade maht ja intensiivsus oli suur, siis sellega tegelemine võtab aega järgmise teenistuseni. Võis tekkida tugevaid kurnavaid füüsilisi aistinguid, tõsiseid vereringe- ja nahaprobleeme.

  Õnne teema osas esitan ühe osaleja tagasiside: " Olge valmis muutma väärtushinnanguid. Loen ja mõtlen, olen palju ümber hinnanud ja need hinnangud on kõik kaasa toonud positiivseid muudatusi minu elus ja olen valmis veelgi muutma. Jänni jään aga õnne valemitega. Ma pole mõelnud, et kui ....siis olen ma õnnelik ja et kui...siis. Ma ei oska neid ritta panna. Ma olen tänulik, et mul on olnud aastaga Kuutempli teenistustel osaledes võimalus nii paljust vabaneda ja nii palju on saanud selgemaks ja helgemaks ja ma olen väga õnnelik selle üle. Või kui mõelda siis ma tunnen nii palju tänulikkust kõige selle vastu mis mulle osaks on saanud siin ja praegu, iga päev. On nii palju pisiasju, mille eest olen tänulik ja mis moodustavad terviku mis teeb mind õnnelikuks. Olen tervem, rahulikum, mõistvam, hoolivam. Ja loomulikult soovin ma määrata ise oma elu , tunnetada oma olemuse vajadusi ja kehtestada neid.".

  Sest tegelikult on õnn seisund, mis meie valikul täidab kõiki elu hetki. Ja kui see nii on, siis valitseme tervenemist ja küllust selle kõige avaramas võtmes, kuigi ei julge seda ise veel tunnistada.

  Sobimatute tehnikate ja raamatute kohta on anda sellist infot: kuigi kõik esoteerika valdkonda kuuluvad raamatud räägivad sarnastest asjadest, muudab ühe raamatu tervendavaks ja teise raamatu kurnavaks just autorite olemus. Kui autor ei kuulu vaimsesse hierarhiasse, siis pole ka raamatu sisu toetav. Need autorid, kes ei kuulu vaimsesse hierarhiasse, on kolmel erineval tasandil. Kõige madalamal olevad olendid on kõige piiravamad, ja kurnavad ka neist kõrgemal tasandil olevat kahte reptoid kogukonda. Kuid kõigil kolmel tasandil on ühine see, et nad räägivad ja kirjutavad ohtralt vaimsest arengust - näljased räägivad leivast - ja nad toimivad energiavampiiridena vaimse hierarhia kehastuste suhtes. Kui viimased seda lubavad, st ei kehtesta ennast lõpuks ja lõplikult. Olgu öeldud, et vanas energias meie eluülesanne oligi toita reptiile, kes valitsesid planeedil. Kui seda ei soovinud, need põletati koos nende raamatutega. Vaid mõned loetud aastad on meid seatud planeedi valitsejateks, esimesteks. Kuid orjaseisus on visa kaduma.
  Nii ka raamatute valikul.

  Mõned näited reptiilsetest autoritest: *

  ---

  Kehakaalu teemadel jagan isiklikke kogemusi:

  Olen oma kaaluga viimasel aastal ka väga jänni jäänud. Energeetiliselt toimetades ja küsimusi esitades jõudsin kaalu ohjeldamise geneetilise testini (vt www.sportsgene.ee). Selle tulemused andsid palju olulist infot, sh ka seda, et asjakohaseid geene on võimalik energeetiliselt mõjutada, ja samuti on võimalik energeetiliselt vabastada takistused, mis on kaalulangetamisel ees.

  Mu oma praktika selle teema juures on nüüd näidanud, et kaalu langetamiseks vajaliku koormuse teostamisel olid mul - tõenäoliselt ka paljudel vanadel hingedel - takistuseks viimaste kuude jooksul esile kerkinud ja kättesaadavaks muutunud ürgiidsed blokeeringud - mida ma just endal eemaldasin; ja sellega seoses kadumaläinud hingeosad, mille ka tagasi tõin; ja mõned asjad veel.

  Peale geenitesti teostamist on lihtne võtta eesmärgiks just kaalugeenide mõjutamine ning vajaliku toitumise ja koormuse takistuste vabastamine teenistuste käigus.

  Jutt läks väga pikaks.

  Jätkame tunnetuslikumatel tasanditel järgmise teenistuse raames 09.06 õhtul. Olgem hoolikad oma eesmärkide sõnastamiega.

  Tänuga teenistuses

  Magissa

  NB! Minuga jagatud teenistusteaegsed mõtted ja tunded on heade tulemuste võtmeks.

  * see info edastatakse osalejatele meilile.

Lisa kommentaar

Email again: