Kuu loomine 13.juunil kl 22:43 Pööripäeva eel

Pööripäeva eelse Kuuloometeenistuse ajal eemalduvad need piirangud, mis takistavad avardumist ja plaanide teostamist, tõstes osalejate eluvibratsiooni suve sagedustele. 
Kuigi Kuu liigub toetavalt Jäära tahtkujus (kuni sügise pööripäevani), tõstavad teised võimsad planeedid, sh Chiron ja eriti Uraani transiit Sõnnis, üles senilahendamata takistusi ja tervendavamata haavasid kõikidel tasanditel. Kuuloometeenistuse ajal eemalduvad need turvalisel viisil, tõstes osalejate eluvibratsiooni ja -teostust.

Sul on võimalik teha isiklik raviplaan:
1. variant: tasuta erakohtumine peale 12 teenistuse läbimist (Sinu panus 120)
2. variant: osalemine ühe kuu teenistustes (4 teenistust, panus 42)
3. variant: osalemine ühes teenistuses sobval ajal (panus 12)
4. variant: erakohtumine panusega 150
5. variant: süvatervendav rännak 300 allika- ja väekohta (nt Egiptus, Punane meri), eelnev ettevalmistus u 6 kuud
6. variant: süvatervendav raviseanss 30*
7. variant: indivisuaalne kaugseanss 75
8. variant: eelpoolnimetatute kombinatsioonid.

* Järgmised süvatervendavad kaugraviseansid on  22. juunil ja 3.juulil kl 22-23. Süvatervendav raviseanss on intensiivne kaugraviseanss. Selle toime mõjutab haigete rakude tuuma nii, et käivitub organite tervenemine. Kaugraviseanss eemaldab ka vähituumori – vähi südame - ning peatab metastaaside arengu.
Kaugraviseanssi on mõeldud kõigile, kes soovivad terveks ravida haigeid organeid ja kroonilisi seisundeid.
Kaugraviseanss teostub vastavalt vajadustele mõnel õhtul nädalas kl 22-23.
Kaugraviseansi ettevalmistamine (organi energia vabastamine, ka kaetistest) toimub telefonitsi kokkulepitud kellaajal individuaalselt enne raviseanssi.
Kaugraviseansiks ettevalmistamise käigus häälestatakse ka 1-2 klaasi vett, mis toetab raviseansi läbiviimist. Need on vaja juua üks klaas enne ja vajadusel teine peale seanssi.
Kaugraviseansi ajal on vaja olla rahulikult pikali.
Raviseansi eel on vaja teostada panus 30 Südamerahu kontole või muul moel, nt Omniva kaudu.
Küsimused saab esitada meil teel magissameedia@gmail.com või kodulehel siit: http://magissa.ee/registreerumine.
Eelmine
Kahanev Kuu 06.06 kl 21:32
Järgmine
Kasvava Kuu Pööripäevateenistus algusega 20.juunil kl 13:51

Kommentaarid

 • Magissa  •  18. juuni 2018
  Kuuloometeenistus algas kolmapäeva õhtul kuu loomise hetkel kl 22.43 ja kestis 7 tundi. Teenistuse aktiive mõju kestis laupäeva õhtuni.
  Kuu loomise ajal valitseb meie ümber habras ja rahulik vibratsioon, mis on hea keskkond enda tunnetamiseks ja plaanide tegemiseks selleks, et edaspidi ennast selgemini väljendada oma igapäevaelus. Et olla edukam ja õnnelikum. Kuuloometeenistuse mõju oli suunatud nende pingete eemaldamiseks, mis takistasid enesetunnetust neil tundidel.

  Pinge allikatena avaldusid

  võõrad ja koormavad energiakodumid kõikide osalejate isiklikus energiaruumis;

  hingehaavad kui energiamustri massiivsed kahjustused kõikide osalejate energiaruumis;

  psüühilised vastuolud, mis tekkinud alateadvuse maastikust ja avaldunud kurnavate mõtte-ja käitumismustritena mõnede osalejate puhul;

  nende osalejate puhul olid need alateadvuse maastikku mõjutanud sündmused tekitanud täiendavad hingehaavad.

  Kuuloometeenistuse käigus vabastati kõikide osalejate energiamuster liigsetest koormavatest energiakogumitest. See toimus teenistuse paari esimese tunni jooksul. Peale seda käivitus hingeosade naasmine kõikidele osalejatele. See tähendas osalejate energiasüsteemis puuduolevate energiapakettide lõimimist. see toimus viimaste teenistuse tundide jooksul.
  Nende osalejate puhul, kellel avaldusid psüühilised vastuolud kui sundkäitumise mustrid, toimus nende mustrite sulatamine ja energiasüsteemi tervendamine laupäeva õhtuni.

  Kurnavate energiamustrite eemaldamise käigus teenistuse esimeste tundide jooksul võis tekkida hingamisrütmi muutused. Hingehaavade tervendamise käigus tekkis sügav ja vastupandamatu uni, mis oli sügavalt tervendava toimega.
  Neil osalejatel, kellel avaldusid selle teenistuse ajal pinge allikatena psüühilised vastuolus, avaldus teenistuse vabastava toime ajal kohatine ärevus, füüsiline ja vaimne pinge, kurnavad unenäod. Need vaibusid laupäeva õhtuks. Selleks ajaks lõppes kurnavate sundmustrite algpõhjuste muutmine ja hingehaavade tervendamine. Tekkis rahuseisund. Sellega kaasnes võimalus tunnetada ja väljendada selgemini oma olemuslikke vajadusi, mis oligi Kuuloometeenistuse eesmärk. Sellega kaasnesid ka ettevalmistused suvise Pööripäeva tervitamiseks kasvavas väes.

  Peatsete kohtumisteni suvise Pööripäeva hinguses!

  Teenistus

Lisa kommentaar

Email again: