Talve esimene ja aasta viimane Kuu loomine 

Talvine Pööripäev on 22.12, talv algab kl 6.19.
26.detsembri Kuu loomine kl 7.13 on aeg, mil toimub vaikne sisenemine uutesse talvistesse, ja ka universumlikesse energiamustritesse. Edasiminek on pöördumatu ja paratamatu. See
välistab kindlalt ja jõuliselt klammerdumise vanadesse nähtustesse meie elus, ja määrab ka Kuuloometeenistuse dünaamika.
Kuuteenistused (kaugseansid) taastavad energeetiliselt osalejate terviklikku olemust.
Terve olemuse energia tagab meelelise, füüsilise ja materiaalse heaolu.
Teenistuse käigus eemalduvad blokeeringud ja takistused igal tasandil - alustades peentasanditest kuni rakutasanditeni.
Osalejate valmisolek ja kavatsused, ka senine elustiil ja mõttemustrid määravad teenistuste toime.
Mida järjekindlamalt on osaleja tegelenud oma terviklikkuse taastamisega (siin või muul moel),
seda tõhusamad on kõrgema väe poolt kantud teenistused Magissa Kuutemplis (anno 2014).
Teenistuste tulemusena toimub:vaimne avardumine (teadvus avardub kuna peentasandid korrastuvad),
hingeline tervenemine (tervenevad sügavad südamehaavad) ning
terveneb füüsiline keha (peentasandite korrastamine edastab tervendava info rakutuuma tasanditeni).
Keha organite tervenemist toetavad süvaravi seansid reedeti kl 22-23, mille käigus toimub ravi eranditult rakutuumadele. Selle ravile eelneb energeetiline ettevalmistamine, mille käigus eemaldatakse rakkude/organite tervenemist takistavad algpõhjused - energeetilised takistused (must maagia, nõuka "organite", miilitsa, NKVD manipulatsioonid jms) kahe tunni jooksul enne süvaraviseansi algust.


Eelmine teenistus 19.12
Talvise pööripäeva künnisel toimunud Vanakuuteenistus kahaneva Kuu energias algas19.detsembri varahommikul kl 3 ja kestis kuni kuufaasi vahetumiseni kl 6.57.  
Pööripäeva portaalide võimas aeg tõstis Vanakuuteenistuse energiatesse, kus jõulised vabastavad muutused said võimalikuks teenistuse tundide jooksul. Jätkus osalejate immuunsüsteemi jõustamine. Eemaldusid sügavad salajased iidsed piiravad koodid. Samuti nendega kaasnenud seestunud energiad. Nendega koos kadus musta maagia kahjustuste mõju kuni baasmustrite ja vaimse sünnikanali kahjudeni.
Teenistuse jooksul eemaldati ka NKVD poolt tehtud, repressioonide ja küüditamistega seotud energeetilised kahjud. 
Nende teemadega seotud ja tehtud energeetilised kahjud said tervendamiseks nähtavaks pool aastat tagasi. Sest need olid nii sügavale peidetud, alateadvusega seotud. Eesti rahva kollektiivse alateadvuse pärisosana mõjutasid need üldisi käitumisnorme ja ühtlasi tervendamise vorme. Nende kahjudega tegelemine oli tabu. Seetõttu kurnasid need energeetilised kahjud aja jooksul mitte ainult hinge ja vaimu, vaid tekitasid ka kroonilisi haigusi ja seisundeid.

Vanakuuteenistuse aktiivne vabastav ja taastav toime kestab kuni reede õhtu kl 20-ni, mil algab ettevalmistus süvaraviks.
Vanakuuteenistus oli tõhus ka (sala)kingitusena lähedastele ja lemmikloomadele.
Vanakuuteenistuse toime puhastas kohti, kui need nimetati enne teenistust.
Vanakuuteenistuse toime käivitas organite ja närvi, hormonaal, endokriinsüsteemi tervenemise. Kui rakkudes oli kerge hälve, toimub tervenemine kiiresti. Kui aga on tegemist pikalt kestnud ja sügava häirega, vajavad rakud tervenemiseks süvaravi.
Kroonilisest kurnatusest kujunenud häireid tervendab reedeõhtune süvaraviseanss kl 22-23.
Süvaravi seansi käivitab panus 30 Südamerahu kontole.
Süvaravi on kättesaadav kõigile, kes seda vajavad ja endale tellivad.

Talvine Pööripäev on 22.12, talv algab kl 6.19.

Järgmine teenistus 26.12
Talve esimene, ja aasta viimane teenistus toimub hapras, kuid läbivas Kuu loomise energias 26. detsembri varahommikul.
See on aeg, mil toimub vaikne sisenemine uutesse talvistesse, ja ka universumlikesse energiamustritesse. Edasiminek on pöördumatu ja paratamatu. See välistab kindlalt ja jõuliselt klammerdumise vanadesse nähtustesse meie elus, ja määrab ka Kuuloometeenistuse dünaamika.
Talve esimese ja aasta viimase Kuuloometeenistuse ajal toimub nende energeetiliste kiusatuste vabastamine osalejate energiaväljast, alateadvusest ja energiakanalitest, mis otse või kaudselt viivad klammerduvate mõtte- ja käitumisharjumusteni. Olgu see hirm (uue/edu) ees, süütunne, häbi; kahjustatud energiakanalid; eelmiste elude baasmustrid; vaimse sünnikanali kahjud või selle elu jooksul teostatud musta maagia edasiminekut pärssivad kahjud.

Teenistus mõjub tõhusalt (sala)kingitusena lähedastele ja lemmikloomadele. Teenistus vabastab ka kohti ja piirkondi vanadest takistustest, kui need nimetada enne teenistust.


~~~
Magissaga on võimalik teha isiklik tervenemise ja vabanemise plaan endale ja oma lähedastele:
1. variant: osalemine ühes teenistuses sobival ajal (panus 12)  
2. variant:
osalemine ühe kuu teenistustes (4 teenistust, panus 42  
   3. variant: tasuta erakohtumine kohe peale 12 teenistuse läbimist (Sinu panus 120)                                        
 4
. variant: erakohtumine panusega 150
5. variant: süvatervendav raviseanss' 30
6. variant: individuaalne kaugseanss 75
7. variant: süvatervendav rännak 300/500 allika- ja väekohta (nt La Gomera, Küpros, Austraalia, Egiptus, Punane meri), eelneva ettevalmistusega 3-6 kuud.
Ettevalmistus
sisaldab kaks kaugseanssi nädalas: süvaravi ja kuuteenistuse.
8. variant: eelpoolnimetatute kombinatsioonid.
'

Süvatervendavad kaugraviseansid toimuvad igal reedel kl 22.00-23.00.


Seansi ajal käivitub haige organi tervenemine ja virgutamine. Kaugraviseanss eemaldab ka vähituumori – vähi südame - ning peatab metastaaside arengu.

Süvaraviseanss on mõeldud kõigile, kes soovivad terveks ravida haigeid organeid ja kroonilisi seisundeid. Süvaraviseanss teostub reede õhtuti kl 22-23. Süvaraviseansi energeetiline ettevalmistamine toimub enne raviseanssi alates kl 20. Süvaraviseansiks ettevalmistamise käigus häälestan ka 2 klaasi vett, mis toetab raviseansi läbiviimist. Need on vaja juua üks klaas enne ja teine peale seanssi. 2 klaasi vett on vaja valmis panna hiljemalt kl 20 enne süvaravi seanssi.

Süvaraviseansi ajal kl 22-23 on vaja olla rahulikult pikali.

Raviseansi eel on vaja teostada

panus 30 Südamerahu kontole

 või muul moel (PayPal).


Küsimused saab esitada meil teel magissameedia@gmail.com või kodulehel siit: http://magissa.ee/registreerumine


Eelmine
2020 aasta algab kasvava Kuu energias
Järgmine
Täiskuu R 10.01.2020 21:21

Kommentaarid

 • Magissa  •  26. detsember 2019
  Talve alguse esimene ja aasta viimane teenistus - Kuuloometeenistus algas 2 tundi ja 25 min enne Kuu loomise hetke, neljapäeva varahommikul kl 4.48 ning kestis 4 tundi.
  Kuuloometeenistuse ajal toimus nende energeetiliste piirangute vabastamine osalejate energiaväljast, alateadvusest ja energiakanalitest, mis otse või kaudselt on viinud klammerduvate mõtte- ja käitumisharjumusteni. 
  Oli see 
  hirm (uue/edu) ees, süütunne, häbi, hoolimatus, alaväärsus; 
  kahjustatud energiakanalid; 
  eelmiste elude baasmustrid; 
  vaimse sünnikanali kahjud või
  selle elu jooksul teostatud musta maagia edasiminekut pärssivad kahjud, 
  psüühilised vastuolud, eriti spetsiifiline psüühiline vastuolu pidurid (see avaldub selles, et inimene arvab, et "pole veel õige aeg teema lahendmiseks" - mis mõnede asjade puhul nii ka on olnud, kuid uue energiamustri võimalustes ei ole enam nii); 
  iidsete koodidega piiratud ressursid ja ka muidugi viimasel ajal peidust üleskerkinud NKVD väljakoolitatud energeetikute* teostatud kahjud (mis ulatuvad nii aastakümnete taha kui ka toimuvad jätkuvalt) -
  kõik need blokeeringud said leevendatud Kuuloometeenistuse hapras, kuid läbivas energias nelja tunni jooksul. 
  Kuuloometeenistus oli taas üks intensiivsemaid kaugseansse. Selle jooksul toimus pidev energeetiline joondumine ja avardumine. Kuuloometeenistuse ajal toimus osalejate kogu energeetika ümberhäälestumine ja avardumine. Sellega parku ei kaasnenud seekord elujõu tõusu.
  Elujõud tõuseb aegamööda, sedamööda, kuidas nende leevendatud energeetiliste piirangute ilmingud igapäevaelus kaovad.  Nende klammerdumise ilmingute kaotamine igapäevelus nõuab igapäevast tähelepanu, aga eelkõige inventuuri iseendas ja oma elukorralduses. See tähendab, et kõik tegevused, harjumused, hobid, suhted, ajaveetmise viisid (TVsaadete, interneti kasutamise aja ja teemade valikud) jms on vaja ümber hinnata selle järgi, kas nad on teile olemuslikult vajalikud.
  Jättes oma ellu vaid need asjad, mis on olemuslikult vajalikud, toimub lõplik vabanemine kurnavast klammerdumisest**. 

  Soovin südamest edu aastalõpu energeetilise inventuuri läbiviimiseks!

  Kuuloometeenistus mõjus tõhusalt (sala)kingitusena lähedastele ja lemmikloomadele . Teenistus vabastas ka kohti ja piirkondi vanadest takistustest, kui need nimetati enne teenistust.    

  Järgmine teenistus, uue aasta esimene teenistus toimub Kuu kasvavas energias. See teenistus 3.jaanuari varahommikul keskendub osalejate elujõu võimendamisele.
  Kuigi päevad hakkavad pikemaks muutuma, on talv veel ees. Need plaanid, mis said eostatud sügisese hingedeja (teenistuste) jooksul, on sügaval alateadvuses ja peentasanditel teostumisvalmis. On vaja olla elujõuline selleks, et kevadel tärkavad jõuliselt uued imelised algused: vabad vanadest  süvahoovustest ja -mustritest ning neisse takerdumisest - klammerdumisest.  

  Kasvava Kuu teenistuse ajal toimub immuunsüsteemi virgutamine läbi selle, et saavad energeetiliselt vabastatud osalejate kurnavad blokeeringud. 
  Teenistus toimib tõhusalt (sala)kingtusena lähedastele ja lemmikloomadele ning puhastab kodusid/kohti/piirkondi kui need nimetada enne teenistuses osalemise algust. Teenistuses osalemiseks ja (sala)kingituse teostamiseks on vaja panustada 12/hing Südamerahu kontole. Juhised saab peale registreerumist siit https://magissa.ee/registreerumine 
  Teiste tervenemisvõimalustega tutvu allpool.

  *Selle teema osas palun olla ettevaatlik tegutsevate "tervendajate" suhtes.  Sest nii energeetiline kahjustamine kui ka energeetiline tervendamine toimib inimete energiaväljale. Need, kes kunagi olid (salaja) NKVD jm "organite" väljaõpetatud palgalised energeetikud, esitlevad nüüd ennast "tervendajatena". Osad neist on päris edukad ja populaarsed. Seetõttu küsige endalt alati enne kui KELLEGI poole pöördute abi saamiseks, "Kas TEMA on NKVD ja/võ teiste energeetiliselt kahjustavate "organite" teenistuses olnud/olev energiakahjustaja."

  ** Klammerduvad käitumis- ja mõttemustrid toimivad vastu olemuslikele vajadustele ja tervise taastamisele. Seetõttu kurnavad nad märkamatult organismi ja  immuunsüsteemi, viies haiglaslike meeleseisunditeni nii vaimsel, psüühilisel kui füüsilisel tasandil. Neid kurnavaid seisundeid, mis teenistuse üldtoniseeriv toime ei leevenda, saab ravida reedeste süvaravi seansside ajal. 
  Need, kes on juba registreerunud reedesele süvaravile, vajavad ja saavad süvaraviravi kilpnäärmele, südamele, kopsudele, näärmetele, liikumiselundkonnale jm. 
  Kuuteenistuses osalejate hulgas on ka neid, kes veel pole registreerunud süvaravile, kuid vajavad ravi hormonaalsüsteemile, närvisüsteemile, väikeajule, põrnale, sapipõiele, veresoonkonnale jm. 
  Süvaravi tervendab tõhusalt ka kodu/lemmikloomi. 
  ***
  Magissaga on võimalik teha isiklik tervenemise plaan endale ja oma lähedastele:
  1. variant: osalemine ühes teenistuses sobival ajal (panus 12)  
  2. variant: osalemine ühe kuu teenistustes (4 teenistust, panus 42  
     3. variant: tasuta erakohtumine kohe peale 12 teenistuse läbimist (Sinu panus 120)                                        
   4. variant: erakohtumine panusega 150
  5. variant: süvatervendav raviseanss' 30
  6. variant: individuaalne kaugseanss 75
  7. variant: süvatervendav rännak 300/500 allika- ja väekohta (nt La Gomera, Küpros, Austraalia, Egiptus, Punane meri), eelneva ettevalmistusega 3-6 kuud.
  Ettevalmistus sisaldab kaks kaugseanssi nädalas: süvaravi ja kuuteenistuse.
  8. variant: eelpoolnimetatute kombinatsioonid.'Süvatervendavad kaugraviseansid toimuvad igal reedel kl 22.00-23.00.
  Seansi ajal käivitub haige organi tervenemine ja virgutamine. Kaugraviseanss eemaldab ka vähituumori – vähi südame - ning peatab metastaaside arengu.Süvaraviseanss on mõeldud kõigile, kes soovivad terveks ravida haigeid organeid ja kroonilisi seisundeid. Süvaraviseanss teostub reede õhtuti kl 22-23. Süvaraviseansi energeetiline ettevalmistamine toimub enne raviseanssi alates kl 20. Süvaraviseansiks ettevalmistamise käigus häälestan ka 2 klaasi vett, mis toetab raviseansi läbiviimist. Need on vaja juua üks klaas enne ja teine peale seanssi. 2 klaasi vett on vaja valmis panna hiljemalt kl 20 enne süvaravi seanssi.Süvaraviseansi ajal kl 22-23 on vaja olla rahulikult pikali.Raviseansi eel on vaja teostada
  panus 30 Südamerahu kontole või muul moel (PayPal).

  Küsimused saab esitada meil teel magissameedia@gmail.com või kodulehel siit: http://magissa.ee/registreerumine

Lisa kommentaar

Email again: